Via 3L AS kliendiks (kaupade ostuks-müügiks) saamiseks tuleb alustuseks tutvuda kliendilepingu tüüptingimustega, mis sätestab ostu-müügi tingimused ja mis on täidetud kliendiankeedi kohustuslik osa.

Via 3L AS kliendiks saamiseks on teil 2 võimalust:

1. Selleks laadige alla kliendileping koos lepingu tüüptingimustega .pdf formaadis ning täitke kõik väljad (välja arvatud kollased andmeväljad, mille täidab Via3L AS krediidiosakond) kahes eksemplaris.  Täidetud lepingud postitage aadressil Kalmari tee 10, Rae vald Harjumaa 75327 märkusega “Leping” või saatke salvestatud .pdf dokument e-postiga aadressil krediit@via3l.ee:

  • klient trükib välja lepingud,
  • klient täidab lepingu kahes eksemplaris ning postitab võ;
  • saadab pdf. failina meelis.laansoo@via3l.ee või krediit@via3.ee
  • Via3L krediidiosakond lisab lepingu nr., maksetingimuse, krediidilimiidi jne.
  • Via3L krediidiosakonna juht digitaalallkirjastab kliendilepingu ja saadab kliendile tagasi e-posti teel .ddoc failina
  • Klient digitaalallkirjastab ja saadab Via3L AS e-postile meelis.laansoo@via3l.ee või kreedit@via3.ee tagasi enda poolt allkirjastatud .ddoc faili
  • Küsimuste korral palume helistada 6 802 375 krediidiosakond

2. Täitke siin all olevad ankeedi vormi väljad ning vajutage ankeedi lõpus asuvat Submit nuppu. Teie poolt täidetud väljad jõuavad automaatselt Via3L AS’i krediidiosakonda, kes lisab failile lepingu nr., maksetingimuse, krediidilimiidi ning tüüptingimused jne. Vastavalt teie valikule (soovite lepingut paberkandjal või digiallkirjastamiseks) saadetakse teile leping posti teel või e-posti aadressile.

Fill out my online form.