Sinu kaup on meiega kindlustatud!

Via 3L Freight OÜ on sõlminud transpordiettevõtte vastutuskindlustuse poliisi nr. 3/641229, mis kehtib 19. märtsini 2022

Vaata kindlustuspoliis

seesam logo

Hoolitseme selle eest, et teie kaup saabub sihtkohta õigeaegselt, kahjustamata ja mõistliku hinna eest. Juhul, kui teie veosega midagi juhtub (kahju või viivitus), lubame teie kahjunõuet õigesti ja õigeaegselt hallata. Meil on kehtestatud protseduur nõuete käsitlemise tõhusaimaks käsitlemiseks. Meie ettevõte on hästi kindlustatud, et tagada teie kaupade ohutu transport kogu maailmas. Meie ekspedeerijate vastutuskindlustus katab kahjud kõigi transpordiliikide puhul: maantee-, mere-, õhu- ja raudteevedude puhul kuni 500 000 € kindlustusjuhtumi kohta.

Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni üldtingimustele ja kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele. Lennuveokirjaga vedamise eripiirang on 22 SDR kaotatud / kahjustatud lasti brutokaalu kohta.

Juhul kui teie veose väärtus ületab meie vastutuse piirid, pakume kõigi riskide kindlustamiseks eraldi veokindlustust. Täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust: freight@via3l.eu.