Via 3L töötab logistikateenuste valdkonnas juba ligi 20 aastat ja meie põhitegevusaladeks on lao-, transpordi-, eritemperatuuri-, arveldus-, aktsiisilao- ja tolliteenuste müük äriklientidele.

LAOTEENUSED

 • Kaubavarude haldamine
 • Kauba vastuvõtt
 • Kauba ladustamine
 • Müügitellimuste haldamine ja klienditeenindus
 • Kauba komplekteerimine väljastamiseks
 • Kauba väljastamine veoks

TRANSPORDITEENUSED

 • Jaotusvedu
 • Veoringide koostamine
 • Saadetiste kokkuvedu terminali
 • Dokumentide, taara ja tagastuste tagasivedu
laoteenused
avaleht3

ERITEMPERATUURILAO TEENUSED

 • Kaupade hoiustamine ja laoteenused sügavkülmalaos -18C
 • Kaupade hoiustamine ja laoteenused jahelaos +2..+6C
 • Jaotusveod temperatuuridel +2..+6C ja -18C

AKTSIISILAO TEENUSED

 • Kauba vastuvõtt ja väljastamine
 • Kauba ladustamine aktsiisilaos
 • Aktsiisimaksude arvestamine
 • Aktsiisimaksude tasumine kliendi eest
warehouse
warehouse_lifters

TOLLITEENUSED

 • Tollis tasutavate maksude tähtaja pikendus
 • Transpordisaatelehtede CMR vormistamine
 • Klientide tollialane nõustamine
 • Intrastati aruannete koostamine
 • Tolliterminali ja – lao teenuse

ARVELDUSTEENUSED

 • Arveldamine
 • Krediidihaldus
 • Krediidiriski kandmine
 • Arhiiviteenused
warehouse_fifo
warehouse

LISAVÄÄRTUSTÖÖD

 • Etikettide kleepimine ja trükkimine
 • Müügi- ja kampaania aluste komplekteerimine
 • Kampaaniapakkide koostamine
 • Kaupade kaalumine
 • Kaupade kvaliteedi kontroll
 • Muud lisaväärtustööd
scanner_solutions
via_3l_warehouse

logistics_services_ee teenused via3l_logistika