Kütuse hinnalisa

Kütuselisatasu on erinevate teenuste puhul erinev. Antud kütuselisatasu kehtib ainult Via 3L OÜ pakutavatele siseriiklikele transporditeenustele. Rahvusvaheliste vedude puhul kehtib Via 3L Freight OÜ kehtestatud kütuselisatasu, millest informeeritakse kliente igakuiselt e-kirja teel.

 • 2023

  Kütuselisa koefitsient on mais 2023: 15,11

  Kütuselisa koefitsient on aprillis 2023: 18,69

  Kütuselisa koefitsient on märtsis 2023: 20,60

  Kütuselisa koefitsient on veebruaris 2023: 22,67

  Kütuselisa koefitsient on jaanuaris 2023: 21,65

 • 2022

  Kütuselisa koefitsient on detsembris 2022: 27,91

  Kütuselisa koefitsient on novembris 2022: 28,12

  Kütuselisa koefitsient on oktoobris 2022: 26,13

  Kütuselisa koefitsient on septembris 2022: 24,93

  Kütuselisa koefitsient on augustis 2022: 32,40

  Kütuselisa koefitsient on juuli 2022: 35,58

  Kütuselisa koefitsient on juuni 2022: 29,00

  Kütuselisa koefitsient on mai 2022: 26,67

  Kütuselisa koefitsient on aprilis 2022: 28,64

  Kütuselisa koefitsient on märtsis 2022: 15,16

  Kütuselisa koefitsient on veebruaris 2022: 11,58

 • 2021

  Kütuselisa koefitsient on jaanuaris 2022: 7,79

  Kütuselisa koefitsient on detsembris 2021: 9,82

  Kütuselisa koefitsient on novembris 2021: 8,55

  Kütuselisa koefitsient on oktoobris 2021: 4,78

  Kütuselisa koefitsient on augustis 2021: 3,84

  Kütuselisa koefitsient on juuli 2021: 3,18

  Kütuselisa koefitsient on septembris 2021: 3,70

  Kütuselisa koefitsient on juuni 2021: 2,74

  Kütuselisa koefitsient on mai 2021: 3,02

  Kütuselisa koefitsient on aprillis 2021: 3,84

  Kütuselisa koefitsient on märtsis 2021: 2,21

  Kütuselisa koefitsient on veebruaris 2021: 0,00

Kütuse lisatasu

Via 3L-i poolt pakutavatele veoteenustele rakendub kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu kajastub transporditeenuste netosummas.

Via 3L teatab jooksva kuu kütuse lisatasu protsendi hiljemalt viiendaks kuupäevaks oma koduleheküljel.

Kütuse lisatasu on pidevas muutumises ning protsent fikseeritakse kuu põhiselt. Kütuse lisatasu arvestamisel lähtume Circle K Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehindadest.

Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.

*Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.