Baltijas centrālā noliktava

Via 3L nodrošina visaptverošus noliktavas un loģistikas pakalpojumus visās Baltijas valstīs. Mums ir moderni loģistikas centri un noliktavu sistēmas ar labu pieejamību Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Mūsu komandas dalībnieki ir profesionāļi ar ilggadēju pieredzi. Mēs esam orientēti uz klientu un vienmēr atrodam Baltijas loģistikas risinājumus, kas atbilst gan klientu vēlmēm, gan tirgus prasībām.

Pan-Baltic logistics solution

Via 3L offers comprehensive warehousing and logistics services across the Baltic countries. We have modern logistics centres and warehouse systems with good accessibility in Estonia, Latvia and Lithuania. Our team members are professionals with long-term experience. We are customer-centric and always find Baltic logistics solutions that meet both customer expectations and market requirements.

TIKAI VIENS LOĢISTIKAS PARTNERIS BALTIJAS VALSTĪS

Papildus tradicionālajiem loģistikas pakalpojumiem, piemēram, krājumu pārvaldībai, pieņemšanai, uzglabāšanai, komplektēšanai un transportēšanai, mēs piedāvājam arī akcīzes un muitas noliktavas pakalpojumus un dažādus pievienotās vērtības pakalpojumus, piemēram, tirdzniecības stendu un kampaņu iepakojuma izgatavošanu, produktu marķēšanu, nodokļu marku pasūtīšanu un uzskaiti utt.

Mums ir ilgstoša pieredze FMCG, elektronikas, eļļu-smērvielu un skaistumkopšanas līdzekļu nozarēs. Via 3L ir regulāri veic piegādes uz Selver, Rimi, Maxima, Lidl, Depo, BLS, NNL un citiem lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem, kā arī centrālajām noliktavām visā Baltijā. Ar mūsdienīgiem IT risinājumiem un labi zināmu un pārbaudītu platformu izmantošanu nodrošinām  pakalpojumus arī interneta veikaliem.

Regulāri maršruti starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Via 3L loģistikas centriem nodrošina visu Baltijas reģionu pārklājumu.

baltikumiülene lahendus

ONE LOGISTICS PARTNER ACROSS THE BALTICS

In addition to traditional logistics services such as stock management, reception, storage, assembly and transport, we also offer excise and customs warehouse services and various value added services such as the manufacture of sales stands and campaign packaging, product labelling, sticking of tax stamps, etc.

We have long-standing experience in FMCG, electronics and beauty products sectors. Via 3L has regular delivery time-slots Selver, Rimi, Maxima, Lidl, Depo, BLS, NNL and other major retail chains as well as central warehouses across the Baltics. With modern IT solutions and the use of well-known and tested platforms, we can also offer services for online stores.

The national transport network of Via 3L extends all over Estonia. We also have regular transport schedules with Latvia and Lithuania, which opens the entire Baltic distribution network through local Via 3L logistics centres.

Pan-Baltic solution

Izvēloties Via3L Latvia noliktavu par centrālo noliktavu Baltijā, visa veida preces tiek apstrādātas un pārvietotas uz Latvijas, Igaunijas un Lietuvas veikaliem, distribūcijas centriem ar servisa līmeni 24h/48h. Atkarībā no klienta vajadzībām ātri un uzticami transportējam preces caur Via 3L termināliem vai veicam tiešās piegādes. Uzticot savas loģistikas vajadzības Via 3L, varat būt pārliecināti, ka visas nepieciešamās loģistikas darbības ir veiktas efektīvi un kvalitatīvi, lai varētu koncentrēties uz savu pamatdarbību. Sadarbojoties ar mums, varat būt pārliecināti, ka preces savlaicīgi nonāk vajadzīgajā vietā visā Baltijā. Centrālās noliktavas galvenā priekšrocība ir efektīva resursu plānošana un izmaksu ekonomija.

 

Sazinies ar mums.

 

 

 

 

 

 

Through Via 3L distribution network, you can cover the supply needs of Estonia, Latvia and Lithuania with only one Baltic central warehouse! Vitamin drinks like Vitamin Well can be located in an Estonian warehouse and move from here to the Estonian, Latvian and Lithuanian markets, as well as Shell car care products are reaching all Baltic States from the Kaunas warehouse. Depending on the customer’s needs, we can quickly and reliably transport goods through terminals or offer direct loads. We have the opportunity to transport goods to the customer in both partial and full loads.

By entrusting your logistics needs to Via 3L, you can be sure that all necessary logistics activities have been carried out efficiently and in high quality so that you can focus on your core business. By working with us, you can be sure that the goods will arrive in the right place in time throughout the Baltic countries. The Pan-Baltic solution gives the company the opportunity to expand outside its home market easily, conveniently and at a reasonable price. Contact us!

Noliktavu kopējā platība 93000 m2

Kopējais palešu skaits noliktavās 112000

Floor space in central warehouses 93000 m2

Pallets in central warehouses 11000

Temperature mode

ambient-Cold_Via3l_iStock-1130424274-450square-new (1)

Cool and freezer temperature mode

chilled frozen Via3l icon

Temperature mode

ambient-Cold_Via3l_iStock-1130424274-450square-new (1)

Cool and freezer temperature mode

chilled frozen Via3l icon

Standarta noliktavas platība 61000 m2

Palešu vietas standarta noliktavā 96000

Temperatūras režīma noliktavas kopējā platība 12000 m2

Temperatūras režīma noliktavas kopējais palešu apjoms 10000

Standard temperature floor area in central warehouses 61000 m2

Pallet spots with normal temperature in central warehouses 96000

Special temperature floor area in central warehouses 12000 m2

Special temperature pallet spots in central warehouses 10000