VĪZIJA

Kļūt par vadošo 3PL pakalpojumu sniedzēju loģistikas un noliktavas pakalpojumu jomā Baltijā

MISIJA

Veidot ilgtermiņa partnerattiecības balstoties uz darbinieku, klientu un partneru savstarpējas uzticēšanās un cieņas vērtībām.

Mēs ievērojam savas iekšējās vides politiku, lai ieinteresētās puses būtu informētas un uzņēmuma mērķi būtu ilgtspējīgi.

SIA “VIA 3L Latvia”
Noliktavu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu novads LV-2130, Latvia
Reģ Nr. 40103609889
VAT Nr. LV 40103609889
AS SEB Bank
LV60 UNLA 0055 0005 0303 1