IEINTERESĒTO PERSONU INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA NOZĪMĪGIEM VIDES ASPEKTIEM

Interesentu informēšana par uzņēmuma nozīmīgajiem vides aspektiem aptver šādas jomas

UZŅĒMUMA ADMINISTRĒŠANA UN INFRASTRUKTŪRAS VADĪBA

 • Saimniecība – apkure, dzesēšana, apgaismojums, tīrīšana, kaitēkļu apkarošana (kaitīgo vielu izplūde vidē)
 • Tehnika, aprīkojums, sakaru līdzekļi, datoru aparatūra, biroja preces u.c. (gaisa un augsnes piesārņojums, atkritumu noplūde vidē)
 • Transports – transporta līdzekļu emisijas, ceļu satiksmes negadījumi (gaisa un augsnes piesārņojums)
 • Papīra dokumentu pārvaldība (papīra atkritumu samazināšana, dabas resursu taupīšana)
 • Elektroenerģijas patēriņš (enerģijas taupīšana)
 • Siltumenerģijas patēriņš (enerģijas taupīšana, gaisa piesārņojuma samazināšana)
 • Gaisa piesārņojums ugunsgrēka gadījumā ēkās, mašīnās un iekārtās
 • Bīstamie atkritumi: ķīmiskās vielas, baterijas, akumulatori, iepakojums, absorbentI u.c. (bīstamo atkritumu nokļūšana vidē, gaisa un augsnes piesārņojums)
 • Ikdienas atkritumi: tostarp papīra un kartona atkritumi un iepakojuma plēves, citi sadzīves atkritumi (atkritumu nokļūšana vidē, gaisa un augsnes piesārņojums)
 • Elektroniskie atkritumi (atkritumu nokļūšana vidē, gaisa un augsnes piesārņojums).

POZITĪVIE ASPEKTI

 • Bateriju un akumulatoru dalīta savākšana, pārstrāde un reģenerācija
 • Makulatūras, kartona un iepakojuma plēves atsevišķa savākšana, pārstrāde un reģenerācija
 • Elektronisko atkritumu dalīta savākšana, pārstrāde un atkārtota izmantošana

Lai samazinātu mūsu ietekmi uz vidi, ir svarīgi šos svarīgos aspektus nodot arī mūsu sadarbības partneriem, kā mūsu pakalpojuma lietotājam

Mēs informējam savus klientus par būtiskiem vides aspektiem, slēdzot līgumus, kā arī informējam sabiedrību mūsu uzņēmuma mājas lapā.