Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest

Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest hõlmab järgmisi valdkondi

Ettevõtte administreerimine, infrastruktuuri haldamine

 • Rajatised – hoone kütmine, jahutamine, valgustus, koristamine, kahjuritõrje (kahjulike ainete sattumine keskkonda); 
 • tehnika – masinad, seadmed, sidevahendid, arvuti riistvara, kontoritarbed jms (õhu ja pinnase saastamine, jäätmete sattumine keskkonda);
 • transport – veovahendite heitgaaside emissioon, liiklusõnnetus (õhu ja pinnase saastamine);
 • paberdokumentide käitlus (paberjäätmete vähendamine, loodusressursside kokkuhoid);
 • elektrienergia tarbimine (energia säästmine);
 • soojaenergia tarbimine (energia säästmine, õhusaaste vähendamine);
 • hoonete, masinate ja seadmete tulekahju korral õhu saastamine;
 • ohtlikud jäätmed: kemikaalide jäägid, akud, patareid, reostunud pakend, reostunud absorbent ja pinnas jms (ohtlike jäätmete sattumine keskkonda, õhu ja pinnase saastamine);
 • olmejäätmed: sh paberi- ja papijäätmed ning pakkimiskiled, muud olmelised kontorijäätmed (jäätmete sattumine keskkonda, õhu ja pinnase saastamine);
 • elektroonikajäätmed (jäätmete sattumine keskkonda, õhu ja pinnase saastamine).

Positiivsed aspektid

 • Patareide ja akude eraldikogumine, ümbertöötlemine ja taaskasutus;
 • paberi – ja papijäätmete ning pakkekile eraldikogumine, ümbertöötamine ja taaskasutamine;
 • elektroonikajäätmete eraldikogumine, ümbertöötamine ja taaskasutamine.

Keskkonnamõju vähendamise eesmärgil on oluline teavitada neist olulistest aspektidest eeskätt meie teenuse klienti kui meie teenuse kasutajat ja mõju tekitamise üht osapoolt.

Huvitatud osapoolte teavitamine olulistest keskkonnaaspektidest toimub kliendilepingute kaudu ning üldsuse teavitamine toimub ettevõtte koduleheküljel.

Slide ISO 22000 Via 3L ettevõte jätkusuutlikkus mitmekesisus 3PL logistika Laoteenused aktsiisilao jaotusvedu Kleepimine elektrooniline andmevahetus laadimisaja broneerimine ISO 14001 Via 3L ettevõte jätkusuutlikkus mitmekesisus 3PL logistika Laoteenused jaotusvedu aktsiisilao Kleepimine elektrooniline andmevahetus laadimisaja broneerimine