Kütuse hinnalisa | Fuel surcharge

Kütuselisa on erinevate teenuste puhul erinev. Antud kütuselisatasu kehtib ainult Via 3L OÜ pakutavatele siseriiklikele transporditeenustele. Rahvusvaheliste vedude puhul kehtib Via 3L Freight OÜ kehtestatud kütuselisatasu, millest informeeritakse kliente igakuiselt e-kirja teel.

Fuel surcharges are different for different services. This fuel surcharge applies only to the national transport services provided by Via 3L OÜ. In the case of international transport, the fuel surcharge established by Via 3L Freight OÜ is valid and customers are informed by e-mail on a monthly basis.

Kütuselisa koefitsendid

Kütuse lisatasu

KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUUNIS 2024: 15,35

KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MAIS 2024: 16,72
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON APRILLIS 2024: 16,71
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MÄRTSIS 2024: 17,59
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON VEEBRUARIS 2024: 15,64
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JAANUARIS 2024: 14,36

Fuel Surcharge

KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON DETSEMBRIS 2023: 16,60
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON NOVEMBRIS 2023: 18,76
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON OKTOOBRIS 2023: 19,97
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON SEPTEMBRIS 2023: 17,79
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON AUGUSTIS 2023: 13,27
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUULIS 2023: 12,99
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUUNIS 2023: 13,12
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MAIS 2023: 15,11
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON APRILLIS 2023: 18,69
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MÄRTSIS 2023: 20,60
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON VEEBRUARIS 2023: 22,67
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JAANUARIS 2023: 21,65

Fuel Surcharge

KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON DETSEMBRIS 2022: 27,91
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON NOVEMBRIS 2022: 28,12
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON OKTOOBRIS 2022: 26,13
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON SEPTEMBRIS 2022: 24,93
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON AUGUSTIS 2022: 32,40
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUULI 2022: 35,58
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUUNI 2022: 29,00
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MAI 2022: 26,67
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON APRILIS 2022: 28,64
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MÄRTSIS 2022: 15,16
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON VEEBRUARIS 2022: 11,58

Fuel Surcharge

KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JAANUARIS 2022: 7,79
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON DETSEMBRIS 2021: 9,82
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON NOVEMBRIS 2021: 8,55
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON OKTOOBRIS 2021: 4,78
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON AUGUSTIS 2021: 3,84
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUULI 2021: 3,18
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON SEPTEMBRIS 2021: 3,70
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON JUUNI 2021: 2,74
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MAI 2021: 3,02
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON APRILLIS 2021: 3,84
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON MÄRTSIS 2021: 2,21
KÜTUSELISA KOEFITSIENT ON VEEBRUARIS 2021: 0,00

Kütuse lisatasu

Via 3L-i poolt pakutavatele veoteenustele rakendub kütuse lisatasu. Kütuselisa kajastub transporditeenuste netosummas.

Via 3L teatab jooksva kuu kütuse lisatasu protsendi hiljemalt viiendaks kuupäevaks oma koduleheküljel.

Kütuse lisatasu on pidevas muutumises ning protsent fikseeritakse kuu põhiselt. Kütuse lisatasu arvestamisel lähtume Circle K Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehindadest.

Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.

*Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.

Fuel Surcharge

Fuel surcharge applies to transport services provided by Via 3L. The fuel surcharge is reflected in the net amount of transport services.

Via 3L shall report the percentage of the fuel surcharge for the current month, no later than the fifth date on its website.

The fuel surcharge is constantly changing and the percentage is fixed on a monthly basis. In calculating the fuel surcharge, we will use the retail prices of diesel sold at Circle K Eesti AS filling stations.

Calculation of fuel surcharge: the rate of change in the price of diesel (the average retail price of diesel in the month preceding the provision of the transport service as compared to the base price of diesel) is multiplied by a coefficient of 0,40* and the resulting result is added to the fuel surcharge base of 0,00%.

* The coefficient reflects the estimated impact of the change in fuel prices on the price of the product and service.

Via 3L trailer park kütuselisa