OTIF - On time in Full

on time in full teenuse kvaliteet

OTIF ehk On Time In Full näitab, kui suurt osa kõigist meile esitatud tellimusridadest on täidetud õigeaegselt, täielikult ja korrektselt.

Minimaalne eesmärk tarnekindluse osas on täita vähemalt 98 tellimusrida 100st korrektselt ja õigeaegselt.

Via 3L-il on kvaliteedi tagamiseks kasutusel kaasaegne ja kompleksne pretensioonide lahendamise süsteem, mis tagab kvaliteedinäitajate igakülgse usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Samuti suudame läbi oma kvaliteedi pidava jälgimise ja mõõtmise leida pideva parenduse kohti ning seeläbi oma teenuse kvaliteeti veelgi tõsta.

 

Kõigil Via 3L-i klientidel ja partneritel on igal ajahetkel võimalik tutvuda nii ajalooliste kui jooksva perioodi kvaliteedinäitajatega läbi meie Power BI keskkonna.