Via 3L Freight OÜ KVALITEEDI ALASED JUHTPÕHIMÕTTED

Meie missioon - Aitame klientide äri kasvule!

Firma eesmärk on kasvatada ettevõtte väärtust ja jõuda TOP 5 logistikaettevõtte sekka Eestis.

Via 3L Freight on sõltumatu rahvusvaheline veokorraldaja. Planeerime ja juhime Via 3L Freight´is rahvusvahelist kaupade liikumistEduka toimimise aluseks peab organisatsioon keskenduma kliendikesksetele lahendustele, st. võimaldama kliendi soovide maksimaalse täitmise, mis on võimalik läbi kvaliteedipoliitika ja alljärgnevate kvaliteedialaste prioriteetide järgimise.

Ettevõtte kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid on toodud allpool:

 • kliendikesksus
 • organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine
 • Analüütiline lähenemine müügitegevusele, tootejuhtimise arendamine. „Me tunneme mis on meie tugevused!“
 • organisatsiooni töötajate professionaalse taseme hoidmine ja tõstmine
 • äririskide maandamine 
 • tegevuse laiendamine, koostööpartnerite võrgustiku laiendamine

Süsteemide täiendamine on pidev protsess, mida kunagi ei saa lõppenuks kuulutada. 

VIA 3L FREIGHT on alati püüdnud täiustada oma süsteeme vabatahtliku edendamise teel, et saavutada vajalikul tasemel töö viis järjepidevaks arenguks.

Keskendume müügitegevuses regulaarsetele klientidele ja pakkudes neile kogu teenusepaletti. Meie jaoks on väga oluline pakkuda professionaalset teenindust, et aidata klientide äri kasvule!

Järjepidev kvaliteetse teenuse pakkumine on võti positiivse hoiaku kujundamisel klientide suhtumises. Meie kvaliteedipoliitika on meile alati tähtis, et tagada Teile positiivne kogemus.

Meie konkurentsieelised:

 • Turupositsioon ja brändituntus
 • Meeskond & Kompetentsed töötajad – „Me tunneme mis on meie tugevused!“
 • Täisteenus (maantee, short-sea, lend ja konteiner, ladu)
 • Varapõhine veokorraldus 
 • Analüütika & Statistika, turutunnetus ja turu nägemine
 • Juhtkonna ambitsioon ja omanike selge tahe ettevõtet kasvatada
 • Finantsiline tugi kontsernist

Meie hästi koolitatud, professionaalne ja laialdaste kogemustega meeskond pakub ühtviisi kiiret, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist teenindust nii pikaajalistele kui ka uutele klientidele.

Via 3L Freight juhtimissüsteemi on kontrollitud ja see on vastavuses ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi standardi nõuetega.

Via 3L Freight OÜ KVALITEEDI ALASED JUHTPÕHIMÕTTED

Meie missioon - Aitame klientide äri kasvule!

Firma eesmärk on kasvatada ettevõtte väärtust ja jõuda TOP 5 logistikaettevõtte sekka Eestis.

Via 3L Freight on sõltumatu rahvusvaheline veokorraldaja. Planeerime ja juhime Via 3L Freight´is rahvusvahelist kaupade liikumistEduka toimimise aluseks peab organisatsioon keskenduma kliendikesksetele lahendustele, st. võimaldama kliendi soovide maksimaalse täitmise, mis on võimalik läbi kvaliteedipoliitika ja alljärgnevate kvaliteedialaste prioriteetide järgimise.

Ettevõtte kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid on toodud allpool:

 • kliendikesksus
 • organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine
 • Analüütiline lähenemine müügitegevusele, tootejuhtimise arendamine. „Me tunneme mis on meie tugevused!“
 • organisatsiooni töötajate professionaalse taseme hoidmine ja tõstmine
 • äririskide maandamine 
 • tegevuse laiendamine, koostööpartnerite võrgustiku laiendamine

Süsteemide täiendamine on pidev protsess, mida kunagi ei saa lõppenuks kuulutada. 

VIA 3L FREIGHT on alati püüdnud täiustada oma süsteeme vabatahtliku edendamise teel, et saavutada vajalikul tasemel töö viis järjepidevaks arenguks.

Keskendume müügitegevuses regulaarsetele klientidele ja pakkudes neile kogu teenusepaletti. Meie jaoks on väga oluline pakkuda professionaalset teenindust, et aidata klientide äri kasvule!

Järjepidev kvaliteetse teenuse pakkumine on võti positiivse hoiaku kujundamisel klientide suhtumises. Meie kvaliteedipoliitika on meile alati tähtis, et tagada Teile positiivne kogemus.

Meie konkurentsieelised:

 • Turupositsioon ja brändituntus
 • Meeskond & Kompetentsed töötajad – „Me tunneme mis on meie tugevused!“
 • Täisteenus (maantee, short-sea, lend ja konteiner, ladu)
 • Varapõhine veokorraldus 
 • Analüütika & Statistika, turutunnetus ja turu nägemine
 • Juhtkonna ambitsioon ja omanike selge tahe ettevõtet kasvatada
 • Finantsiline tugi kontsernist

Meie hästi koolitatud, professionaalne ja laialdaste kogemustega meeskond pakub ühtviisi kiiret, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist teenindust nii pikaajalistele kui ka uutele klientidele.

Via 3L Freight juhtimissüsteemi on kontrollitud ja see on vastavuses ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi standardi nõuetega.

Projekt „OÜ Via 3L varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam koos elektrienergia salvestusseadmega, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb suuresti elektrivõrgust tarbitava fossiilkütustest toodetava elektrienergia hulk ja paraneb ettevõtte varustuskindlus.

Toetuse summa:

177 000 €

rahastanud EU