AKTSIISI- JA TOLLILAOTEENUSED

AKTSIISITEENUSED

Kui vajate aktsiisilaodu oma maksustatud kaupade jaoks, nagu näiteks alkohol või tubakas, siis meie aktsiisiladu on teie jaoks alati olemas! Meil aktsiisilao omanikena on olemas kõik vajalikud litsentsid kauba vastuvõtmiseks, ladustamiseks, vabastamiseks ja väljastamiseks.

Kui teie maksustatav kaup saabub meie aktsiisilattu, siis laeme kaubad maha, tuvastame partiinumbrid, kontrollime kauba kogust ja kvaliteeti ning koostame üksikasjaliku aruande nii ettevõttesiseseks kasutamiseks kui ka riiklikuks aruandluseks.

Kauba vabale turule laskmiseks, tellib meie kogenud meeskond toote omaniku soovil aktsiisimärke ja teostab aktsiisimärkide kleepimise. Aktsiisimärke käideldakse ja arvestatakse väga rangete reeglite järgi. Nii aktsiisimärkide kui ka aktsiisilaos olevate kaupade ladustamine ja transport on kaetud vastavate kindlustustega.

Oleme uhked, et oleme aktsiisilao teenuse pakkujaks paljudele maailma tuntud alkoholibrändidele juba üle 10 aasta.

TOLLITEENUSED

Lisaks aktsiisilao teenusele osutame ka tollilao teenust. Olenevalt asukohast omame ise litsentsi või kasutame koostööpartnereid  EL-i territooriumilt saabuva või sealt väljuva kauba liikumiste jaoks.

Pakutavad tolliterminali ja tollilaoteenused hõlmavad kauba sisse- ja väljaveo tollivormistust, tollimaksude tähtaja pikendamist, CMR veosaatelehtede koostamist ning vajaliku aruandluse koostamist (vajadusel ka Intrastat).

Meie eksperdid on alati nii aktsiisilao kui ka tollilao klientide jaoks olemas!

avaleht2 aktsiisilao