USALDA OMA LOGISTIKA MEILE – TARNIME EDU!

delivering success web Via 3L ettevõte Via 3L OÜ

Via 3L on Baltimaades tegutsev kolmanda osapoole logistikaettevõtete grupp. Via 3L ettevõte on asutatud Eestis ja siin asub ka ettevõtte peakontor. Pakume laiaulatuslikku teenusevalikut rahvusvahelise ekspedeerimise ja laologistika valdkondades.

Meie meeskond koosneb tarneahela ekspertidest, kes on kirglikud ja pragmaatilised selles, mida teevad. Via 3L ettevõte on seadnud enda eesmärgiks tarnida oma klientideni edu, ühendades omavahel tootjad ja tarbijad.

Me elame kõrgtehnoloogilisel ajastul ja kuigi tundub, et suurem osa meie elust on digitaaliseerunud, siis leiame, et alati peaks olema ka töötajaid, kes kontrollivad logistikaprotsessi toimimist- füüsilist infrastruktuuri ja tellimuste liikumist punktist A punkti B.

Meie eelisteks Teie partneriks saamisel on aastatepikkune kogemus tarneahelas, pühendunud ja motiveeritud meeskond, sihipärased investeeringud meie partnervõrgustikku ja loomulikult ka tehnoloogiasse. Pakume oma partneritele usaldusväärseid ja konkurentsivõimelise hinnakujundusega kvaliteetseid logistikateenuseid. Tarnime globaalselt, kasutades kõikvõimalikke erinevaid transpordivahendeid. Lisaks pakume lao – ja jaotusteenuseid ning valmistame tooteid müügiks ette vastavalt klientide ootustele. Turvalised ja meie klientidele ligipääsetavad andmeühendused võimaldavad 100%-list partiijälgitavust kogu tarneahela jooksul.

Võimaldame kaupmeestel, brändiomanikel ja tootjatel keskenduda oma põhitegevusele – toetades nende jõudmist valitud klientide ja turgudeni, pakkudes usaldusväärseid, kulutõhusaid ja jätkusuutlikke logistikateenuseid.

Läbi Via 3L ettevõtte enam kui 20-aastase ajaloo, on paljud maailma tuntud tootjad, Skandinaavia hulgi – ja jaekaubandusettevõtted ning kohalikud eksportijad usaldanud oma logistika meie pühendunud meeskonnale.

Omame täisteenust pakkuvaid ladusid ja kohalikke jaotusvõrke Tallinnas, Riias, Kaunases ja Vilniuses. Meie rahvusvaheline ekspedeerimisrühm pakub ka mitmeid transpordivõimalusi kõiksugu erinevate transpordivahenditega maantee- ja õhutranspordist kuni ülemaailmse mere- ja raudteetranspordini.

Meie 430-st eksperdist ja spetsialistist koosnev meeskond, arendab ja kohandab pidevalt meie teenuseid, et pakkuda võimalikult kõrget teenuse kvaliteeti. Oleme enda tiimis seisukohal, et koostöö on lõbus! Väärtustame meeskonnatööd ja mitmekesisust – vastastikune usaldus ja austus on meie töökeskkonna lahutamatu osa.

Lisaks armastame oma planeeti ja veendume alati, et otsime pidevalt rohelisemaid ja jätkusuutlikumaid võimalusi, seadmata ohtu teenuse kvaliteeti ja konkurentsivõimelisi määrasid.

Me loome tarneahelatesse sünergiat ja tõhusust.

Tootmisest tuleb tarbijatele igapäevaselt kohale toimetada miljoneid tooteid.

Koondades oma klientide sarnased teenusevajadused ja standardiseerides protsesse, loome sünergia, mis võimaldab kulusid kokku hoida ja edendame eesmärki vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Aastatepikkune kogemus, sihipärased investeeringud inimestesse, rajatistesse, laevastikku ja tehnoloogiasse, annavad meie klientidele kiireima ja kuluefektiivseima marsruudi valitud turgudele. Tagades, et tooted on ülemaailmselt enda müügikohas saadaval õigeaegselt ja soovitud koguses.

Et tasakaalustada muutuvaid nõudlus – ja pakkumismustreid ning vähendada ettenägematuid tegevuskulusid, siis pakume klientidele väärtuslikku analüütikat ning täiustatud turvalisi andmeühendusi.

Tegevuspõhine hinnakujundus võimaldab klientidel leida ebatõhususi ja luua uusi kasumi teenimise võimalusi .

Laiaulatuslikud teenused ja kolm turgu ühe vihmavarju all.

Meil on suutlikkus toetada oma kliente nende logistikaahela enamikes aspektides, olgu selleks rahvusvaheline ekspedeerimine, laohaldus, ladustamine, komplekteerimine ja pakkimine, kohalik turustamine või kaupade ettevalmistamine müügiks vastavatel turgudel. Via 3L grupp tegutseb küll kolmes erinevas riigis ja neljas erinevas ettevõttes, kuid meil on üks ühine juhtimisorgan. Nii võimaldame ühtseid protsesse, edendame piiriülest teadmiste jagamist ja lihtsustame klientide jaoks lepingute sõlmimist.

Hindame kõrgelt usaldusele rajatud suhteid. Olles klientidega tihedas kontaktis, parandame pidevalt oma teenuseid, kasutades süsteemset, regulaarset ja üksikasjalikku ärianalüüsi.

Edendame isiklikku lähenemist ja väärtustame oma töötajate panust.

Väärtustame inimesi, kes on motiveeritud oma tööd hästi tegema, kes lisavad väärtust meie meeskonnale ning kes aitavad kaasa sõbralikule ja produktiivsele õhkkonnale meie kontoris!

VIA 3L TEGEVUSALA

Me tegutseme rahvusvahelistes tarneahelates, omades siseturgusid Eestis, Lätis ja Leedus.

Via 3L ettevõte keskendub kolmele põhitegevusele:

Oleme üles ehitanud teadmised, oskused ja võimekuse pakkuda täismastaapseid logistikalahendusi tööstusharude üleselt. Oleme kokku puutunud laiaulatusliku valdkondade valikuga, millest vaid mõned üksikud näited on rõiva, määrdeainete, ehitusmaterjalide, kemikaalide ja metsanduse valdkonnad.

RAE ETTEVÕTETE LIIDU ASUTAJALIIGE

Via 3L panustab lisaks ka Rae vallas ettevõtluskeskkonna tugevdamisesse ja edendamisesse, olles Rae Ettevõtete Liidu (RAEEL) asutajaliige.

RAEEL esindab Rae valla ettevõtjate ühiseid huve ning on Rae valla omavalitsuse partneriks valla arendamisel.

Rae Ettevotete Liit logo

Via 3L juhtimissüsteem on sertifitseeritud

Via 3L juhtimissüsteemi on sertifitseerinud järjepidevalt Bureau Veritas. Via 3L OÜ laologistika ettevõte omab ISO 14001 keskkonna ja ISO 22000 toiduohutuse juhtimise sertifikaati. Via 3L Freight on saanud ISO 9001 kvaliteedi juhtimissertifikaadi