KalendrikuuKütuselisa koefitsient
Oct-20200.00

Kütuse lisatasu

Via 3L-i poolt pakutavatele veoteenustele rakendub kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu kajastub transporditeenuste netosummas.

Via 3L teatab jooksva kuu kütuse lisatasu protsendi hiljemalt viiendaks kuupäevaks oma koduleheküljel.

Kütuse lisatasu on pidevas muutumises ning protsent fikseeritakse kuu põhiselt. Kütuse lisatasu arvestamisel lähtume Circle K Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehindadest.

Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.

*Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.