AB Logistika Grupi ekspedeerimisüksus ühines Via 3L-ga

Postitas Kait Liinev
Kategooria:

„Kahe tuntud ettevõtte ühinemisel saab Eesti ekspedeerimise turg juurde ühe suurepärase tegija, kus hoitakse au sees eetilist suhtumist partneritesse ja klientidesse. Üheskoos panustame tulevikus veelgi enam klienditeeninduse ja teenuse kvaliteeti ning töötame välja uusi logistilisi lahendusi koostöös klientidega. Tervitan soojalt AB Logistika Grupi ekspedeerijate meeskonda Via 3L-is ja ootan koostöö algust,“ ütles Rainer Rohtla.

“Via 3L Freight OÜ ja AB Logistika Grupp OÜ ekspedeerimise äriüksus jätkavad ühiselt Via 3L Freight kaubamärgi all. Mõlemale ettevõttele tähendab ühinemine suuremaid võimalusi olla Eesti ekspedeerimise turul edukas. Konkurents on meie valdkonnas tihe ja eelis on just suurtel ja tuntud tegijatel,” sõnas Via 3L grupi tegevjuht Rainer Rohtla.

AB Logistika Grupp OÜ juhataja Priit Robase kinnitusel jääb AS AB Transportgrupp pakkuma rahvusvahelist transporditeenust Via 3L Freight OÜ-le, kuid AB Transportgrupi tütarettevõtte AB Logistika Grupi ekspedeerimise ärisuund ühendatakse Via 3L-ga.

„Oleme pikalt kaalunud, milline strateegia on parim Eesti turul ja otsinud viise, kuidas muuta ettevõte veelgi tugevamaks. Via 3L juhtkonnaga aru pidades leidsime, et parim viis edukas olla on spetsialiseeruda, seetõttu otsustasime Via 3L grupis ekspedeerimise teenust pakkuva tütarettevõttega jõud ühendada, kuid samal ajal jääda ettevõttele läbi AS AB Transportgrupi strateegiliseks partneriks rahvusvahelise transporditeenuse pakkumisel. On rõõm tõdeda, et Eesti ettevõtted on võimelised leidma ühist keelt avatult ja ausalt, luues üheskoos tugevamad ettevõtted. Via 3L Freightil on olemas kõik võimalused, et olla hinnatud teenusepakkuja Eesti turul ja väljaspool,“ rääkis Priit Robas.

Rainer Rohtla märkis, et ka Via 3L emaettevõte JNG Investments OÜ kavandab muudatusi oma logistika ärisuuna juhtimises. „Need muudatused viiakse ellu osana pikemaajalisest strateegiast, millest lähtuvalt võtab kontserni logistika ärisuuna juhtimise peagi üle Eestis asuv Via 3L.“

„Via 3L koosseisu hakkavad kuuluma kõik Via 3L kaubamärki kandvad ettevõtted – Via3L Spedition OÜ, Via 3L Latvia ja Via 3L Lietuva. Lisaks on VIA 3L-l tütarettevõte Via 3L Freight OÜ, mis koondub AB Logistika Grupp OÜ ekspedeerimise äriüksusega,“ ütles Rainer Rohtla.