Konteinervedu ja lennuveoteenused lisandusid Via 3L Freight teenuste hulka

Postitas Kait Liinev
Kategooria:

Meil on hea meel teatada, et alates 1. jaanuarist 2021 sõlmis NTG Nordic Transport grupp uue partnerluslepingu Via 3L Freightiga, kes võtab NTG Air & Ocean Tallinna kontorist üle kõik kliendi- ja partnersuhted lennu- ja konteinervedudes.

Sujuva ülemineku tagamiseks on otsustatud, et Hr Martin Noorkõiv töötab kahel ametikohal ja töötab nii Via 3L Freight’i mere- ja lennutranspordi osakonna juhatajana kui ka NTG Airi ja Ocean OÜ juhatuse liikmena. See leping kehtib kuni edasise teatamiseni.

Martin Noorkõiv
Mere-Lennu-Rongiveod
Osakonna juhataja
Mere-, õhu ja raudteetransport