HEA TEADA

Maanteevedu on usaldusväärne ja tõhus viis kaupade toimetamiseks sihtkohta. Oma enam kui 200 haagisest koosneva autopargiga pakume ühendveolahendusi täis- ja osakoormuskonteineritele, nii tavalisel kui ka reguleeritud temperatuuril. Ohtlike kaupade vedu (ADR) ei tekita meile mingeid raskusi. Kõik haagised on varustatud GPS haldus- ja jälgimissüsteemidega. Meil on Baltimaade kõige mitmekesisem haagisepark: kalde- ja temperatuurikontrolliga, kahekorruseline ja kuni üle kolme meetrise sisekõrgusega. Meie kaubaveod on kaetud CMR ja Freight ekspedeerija vastutuskindlustusega.

Pakume kauba vedu konteineri ühes haagises, kasutades koorma veoks laadimiskohast sihtkohta mitut transpordivahendit. Teie kaupu ei laadita ümber, vaid see jääb kogu veo vältel samasse haagisesse või konteinerisse. See hoiab ära transpordikahjustused, kuid kasutab samal ajal kõige optimaalsemaid marsruudil saadaolevaid transpordivahendeid.

Kasutame väga erinevaid poolhaagiseid, mis kohanduvad teie vajadustele.

  1. Standardne lükandkatustega kaldpoolhaagis, mis hõlbustab lasti peale laadimist ja maha laadimist. Haagise pikkus on 13,6 m, laius 2,48 m ja kõrgus 2,7 m. Kõik meie kallutatavad haagised on küldkardinatega haagised, mille all, mõlemal küljel ja katusel on lõuendikangast kardinad, mida saab eest tõmmata, et kaupu oleks lihtne peale ja maha laadida. Kõik haagised on varustatud ka liuglevate külgpostidega, et muuta laadungi käsitsemine veelgi mugavamaks. Ühte haagisesse mahub kuni 33 või 34 euroalust või 26 Fin või Standard alust kogukaaluga kuni 24 tonni.
  2. Kaldpoolhaagis koos tõste- ja liugkatustega, mis hõlbustab lasti peale laadimist ja maha laadimist ning on sisemise kõrgusega kuni 3,05 m. Haagise pikkus on 13,6 m ja laius 2,48 m. Tõstetava katuse abil on lihtne laadida kaupu kuni katusetaladeni. Hüdrauliliselt reguleeritava tõstekatuse abil saame tõsta katuse 600 mm sõiduasendist kõrgemale.
  3. Platvormhaagiseid kasutatakse suuremõõtmeliste veoste puhul, kui koorma kõrguse või laiuse tõttu ei mahu kaup külgede vahele või katuse alla. Haagise pikkus on 13,6 m, laius 2,48 m ja võimaldab laadida kuni 24 tonni lasti.
  4. Külmik-poolhaagised külm-, värskete või kuivkaupade veoks. Reguleerime temperatuure vahemikus -20˚C (sügavkülmutatud), 3˚ – 10˚C (jahutatud) kuni 12˚C (kuumutatud). Kõigil haagistel on ATP FRC sertifikaat ja need on varustatud temperatuurisalvestitega. Meil on olemas hulk kahekorruselisi külmikhaagiseid, mille puhul on maksimaalse kuluefektiivsuse saavutamiseks võimalik kaubaaluste kahekordne laadimine. Mitmed meie külmikhaagised on nn mitme temperatuuriga haagised, mis pakuvad kuni kahte individuaalselt juhitavat kambrit samas haagises värske ja külmutatud kauba vedamiseks.
  5. Tugevalt soojustatud poolhaagised kõikidele kaupadele, mis vajavad kaitset ilmastikutingimuste eest. Kõigil haagistel on ATP IR sertifikaat ja kahekorruseline laadimisvõimalus.

Selleks et tagada toiduohutus rahvusvahelise transpordi ajal, sõlmiti Genfis 1. septembril 1970 kokkulepped, mis puudutavad riknevate toiduainete rahvusvahelist vedu ja sellise veo jaoks kasutatavaid erikvoote. Kokkulepped jõustusid 21. novembril 1976. Kiiresti rikneva toidu transportimiseks kasutatavad seadmed peavad olema sertifitseeritud ATP sertifikaadiga ja neid tuleb ka korrapäraselt kontrollida. Meie haagistel on kas FRC või IR sertifikaat. FRC – külmhaagis (F), millel on tugev isolatsioon (R) ja C-klass, mis võimaldab transportida kontrollitud temperatuuril -20°C kuni +12°C (C). IR on tugeva isolatsiooniga haagis (R), kuid ilma mehaanilise külmutusseadmeta, mis on FRC sertifitseeritud haagistel.

Meil on toiduainete transpordiga laialdased kogemused, lisaks ei tekita ka ohtlike kaupade vedu (ADR) meile mingeid raskusi. Kõigile on selge, et peame ohtlike kaupade vedamisel olema ettevaatlikud. Seetõttu on Euroopas selle kohta tehtud ka selged kokkulepped. Kokkulepe, mis puudutab ohtlikke kaupade vedu rahvusvahelisel maanteeveol (ADR) kehtib juba 29. jaanuarist 1968. ADR kokkuleppe kohaselt liigitatakse ohtlikud kaubad 13 klassi ja alamklassi. Iga klassi transportimise kohta on kehtestatud ka kindlad eeskirjad. Lisaks on kõigile ohtlikele kaupadele määratud UN-number, neljakohaline number täpse kauba sisu tuvastamiseks. Pakendamiseks määratakse kõik ohtlikud kaubad pakendirühmadesse: I rühm koosneb suure ohuga kaupadest, II rühm keskmise ja III rühm väikese ohuga kaupadest. Selleks, et teedel, tunnelites ja praamil oleks turvaline, on oluline teavitada meid ADR-i klassist ja UN-kaubanumbrist. Te ei pea kogu seda teavet meeles pidama, saatke meile lihtsalt Material Safety Data Sheet (MSDS) koopia, kõigil ohtlikel kaupadel on see olemas.

Kõik meie maantee-veoteenused toimuvad vastavalt CMR konventsioonile, ELFA autokaubaveo üldtingimustele ja meie enda üldtingimustele. Riigisiseste vedude puhul Eestis kehtib Eesti Vabariigi võlaõigusseadus (VÕS). CMR konventsioon ning muud eespool nimetatud seadused ja määrused on seotud kaupade maanteevedu käsitlevate õiguslike küsimustega. Rahvusvaheline Maanteevedude Liit (IRU) töötas välja CMR konventsiooni nõudel põhineva standardse veokirja. Seda CMR veokirja ehk lühidalt CMR-i aktsepteeritakse ja tunnustatakse kogu Euroopas ning see on veodokument, mis peab olema iga veoga kaasas. Soovitatav on saata ka faktuurarve või saateleht koos oma saadetisega.

Me teeme kõik, et vältida teie laadungi kahjustumist. Kahjuks võivad tekkida aga ettenägematud õnnetused, mille üle meil paraku kontrolli ei ole. Seetõttu on meil ka Freight ekspedeerija vastutuskindlustus, mis põhineb CMR konventsioonis kokkulepitud tingimustel. Peamine teema, millele enne transpordi tellimist mõelda, on Teie kauba väärtus. CMR konventsiooni kohaselt on vedaja vastutus piiratud umbes 9-10 €-ga brutokaalu kilogrammi kohta ning lisaks on vedaja vastutusel mõned muud piirangud. Kui teie kaup ületab neid piire, soovitame eraldi kaubakindlustust, et tagada kõigi riskide katmine. Pakume teile hea meelega eraldi kaubakindlustust, et kõik riskid oleksid kaetud.

Tollivormistus, kauba deklareerimine tollile riiki sisenemisel või riigist väljumisel on vajalik kõikide Euroopa Liitu sisenevate või sealt väljuvate koormate puhul. Te ei vaja seda, et saata oma kaubad mingisse EL-i riiki, näiteks Saksamaale või Rootsi. Tollivormistuse eesmärk on tagada kõigi kohaldatavate imporditollimaksude ja teiste maksude tasumine ning kaupade vastavus kõikidele asjakohastele määrustele. Tollivormistuseks peate esitama saadetise kohta üksikasjaliku teabe (väärtus, päritolu, sihtkoht, sisu jne). Saadetise paberite korrektne käsitlemine, iga muutuva seaduse ja regulatsiooni mõistmine on aga keeruline ja aeganõudev. Seetõttu abistame oma kliente tollivormistusel, kui seda vajate.

Pakume transporti täis- (FTL) ja osakonteineritega (LTL) rahvusvahelistel vedudel. Täiskonteiner kirjeldab kaupa, mida liigutatakse poolhaagisega ja sellises haagises hõivab kaup kogu ruumi. See tähendab, et teie veos võtab 13,6 laadimismeetrit (LDM). Üks laadimismeeter võrdub 1 meetriga veoki pikkuse koguruumist. Täiskonteiner võib koosneda 33 euroalusest, aga ka kõigest kuni 24 tonnist, mis võtab ära kogu ruumi haagises. Haagise täiskoormusi üldjuhul ümber ei laadita ja need jäävad haagisesse kogu veo vältel alates laadimisest kuni mahalaadimiseni selle lõppsihtkohas. LTL saadetised on väiksemad saadetised ja ei hõiva kogu haagist. Veoettevõtja koondab haagise täitmiseks tavaliselt mitu LTL-saadetist. Samuti ei laadita LTL-saadetisi üldjuhul ümber kogu veo vältel alates laadimisest kuni mahalaadimiseni lõppsihtkohas. Saadetisi, mis suunatakse ümber läbi mõne transporditerminali, nimetame ühitatud veoseks.

Selleks, et saaksime võrrelda erinevate saadetiste mahtusid, mis võimaldavad meil planeerida oma haagiseid ja jagada transpordi kulud õiglaselt klientide vahel, kelle LTL saadetis laaditakse ühele haagisele, kasutame Tax Weighti arvutust. Haagise laadimisruum on piiratud pikkuse (13,6 LDM), mahu (olenevalt haagise tüübist umbes 75 m3) ja kaalu (umbes 24 tonni) poolest. Tax weight on saadetise suurim pikkus/kaalu/mahuindikaator ning võimaldab vähendada erineva kaalu, mahu ja kujuga vedusid ühe universaalsuuruseni. Saadetise Tax weight’i arvutamiseks tuleb alati võrrelda reaalkaalu LDM summaga, mis on korrutatud 1850 kg-ga ja kuupmeetrite summaga, mis on korrutatud 333 kg-ga. Neist kolmest suurim väärtus on saadetise Tax weight.

  • 1 m3 = 333 kg tax weight;
  • 1 LDM (laadimismeeter) = 1850 kg tax weight;
  • 1 EUR kaubaalus (1.2*0,8 m) = 740 kg tax weight;
  • 1 FIN või standard kaubaalus (1.2*1.0 m) = 925 kg tax weight.

Meie pakutavad hinnad koosnevad kahest komponendist, baasmäärast ja kütuse lisatasust (BAF). Kütuse lisatasu määratakse protsendina baasmääradest. Meie kütuse lisatasu eesmärk on kompenseerida kõikuvaid kütusehindu, ilma et meid sunnitaks liiga tihti baasmäärasid kohandama. Oma kütuse lisatasu arengust teavitame klienti iga kuu alguses e-posti teel.

Võtame heameelega vastu oma kliendi transporditellimusi läbi mis iganes mugava kanali. Pakume võimalust meiega liituda läbi Ekstraneti privaatvõrgu, mis võimaldab klientidele ligipääsu meie süsteemile broneeringuteks, arveteks ja dokumendivahetuseks. Suuremahulisema regulaarse püsikliendiga on meil võimalus seadistada EDI (elektrooniline andmevahetus), mis võimaldab klientidel saata broneeringuid, saada arveid ja dokumente otse oma töökeskkonda.

Via 3L Freight liikmelisus PPL Networks'i ja WCA Inter Global'iga

WCAworld

WCA inter global ekspedeerimine maanteevedu merevedu lennuvedu Rahvusvaheline transport hea teada projektiveod raudteevedu edastamisteenus vastutuskindlustus

WCAworld on maailma suurim ja võimsaim sõltumatute ekspedeerijate võrgustik, millel on üle 9503 liikmeskontori 194 riigis üle maailma. WCAworld liikmeskonna kombineeritud logistika võib ületada isegi maailma suurimate rahvusvaheliste ekspedeerijate oma.

PPL NETWORKS

ppl networks ekspedeerimine maanteevedu merevedu lennuvedu edastamisteenus projektiveod raudteevedu vastutuskindlustus Rahvusvaheline transport hea teada

PPL Networks’i juhtkonnal on palju aastaid kogemusi logistikatööstuse kõigis segmentides. PPL on lühend nimest Pacific Power Logistics, ettevõtte peakontor asub Hongkongis ning PPL on tegev üle 120 riigis.

PPL Networks on kiiresti kasvav ja dünaamiline võrkustik sõltumatute ekspediitorite ja logistikateenuste pakkujate jaoks. PPL Networks’i eesmärk on toetada oma liikmeid nende logistikaäride arendamisel globaalses mastaabis.

[gusta_section vc_id=”gusta-section-25834276764a571a62e542a5680478aae” section=”10211″]

[gusta_section vc_id=”gusta-section-28784540964a571a62e571a5680478aae” section=”10177″]

[gusta_section vc_id=”gusta-section-79019792964a5680478aae” section=”10225″]

Via3l kaar 2020 RallyEstona 2211 small Rahvusvaheline transport hea teada
Infopank logo
[mpc_image image=”11724″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.via3l.eu%2Ffreight_9001_EST.pdf” force_fullwidth=”true” image_opacity=”100″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″]
[mpc_image image=”9971″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.wcaworld.com%2F|target:_blank” force_fullwidth=”true” image_opacity=”100″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″]
[mpc_image image=”8718″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.via3l.eu%2FCertificate-VIA3LFREIG-20220215-47.pdf” image_opacity=”100″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″]
[mpc_image image=”9976″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.pplonefamily.net%2F” image_opacity=”100″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″]
[mpc_image image=”10123″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fsupport.vastuugroup.fi%2Fhc%2Fen-gb%2Fcategories%2F115000864945-Reliable-Partner” image_opacity=”100″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″]