ISO 14001:2015

iso 14000
iso 14000

VIA 3L VIDES POLITIKA

Via 3L ir loģistikas pakalpojumu uzņēmums, kas dibināts 2001. gadā. Esam viens no lielākajiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem vietējā tirgū, piedāvājot dažādus pakalpojumus rūpniecības uzņēmumiem, ražotājiem un importētājiem. Via 3L galvenie pakalpojumi ir noliktavas, preču loģistika, loģistikas pakalpojumi ar pievienoto vērtību, muitošanas un ienākošā, izejošā transporta pakalpojumi. Lai nodrošinātu preču pārkraušanas, uzglabāšanas, pievienotās vērtības pakalpojumu atbilstību augstākajiem apkalpošanas standartiem un kvalitātātei, esam izstrādājuši un ieviesuši starptautiskajiem standartiem ISO 14001 atbilstošu vadības sistēmu.

MŪSU GALVENIE DARBĪBAS PRINCIPI

  • Nodrošināt klientu un citu ieinteresēto pušu prasību un vajadzību ievērošanu
  • Rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un standartiem. Sadarboties ar iestādēm un citām organizācijām, lai aizsargātu dabas resursus un vidi
  • Attīstīt uzņēmuma darbinieku prasmes un paaugstināt viņu informētību apmācību procesā
  • Nepārtraukti paaugstināt uzņēmuma efektivitāti, izmantojot mūsdienīgas vadības un plānošanas metodes
  • Nodrošināt vadības sistēmas darbību atbilstoši ISO 14001: 2015 standarta prasībām un nepārtrauktu vadības sistēmas un attiecīgo procesu pilnveidošanu
  • Samazināt atkritumu daudzumu, tostarp gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Nodrošināt, ka mūsu atkritumi tiek apsaimniekoti videi un cilvēkiem drošā veidā

SIA “VIA 3L Latvia”
Noliktavu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu novads LV-2130, Latvia
Reģ Nr. 40103609889
VAT Nr. LV 40103609889
AS SEB Bank
LV60 UNLA 0055 0005 0303 1